Het Kerkhof

Het kerkhof is de plaats waar in de 14e eeuw het klooster Mariëngaarde heeft gestaan.  Dit klooster werd omstreeks 1580 afgebroken. De enige afbeelding, die we kennen, van dit klooster is van 1543, gemaakt voor een proces dat het klooster voerde tegen de magistraat van Monnickendam voor het Hof van Holland.


Dit klooster werd rond 1580  gesloopt.

Tussen 1612 en 1614 werd er een oude mannen- of proveniershuis gebouwd, afgebroken
omstreeks 1733.